Halvveis inn i året har 50 mennesker mistet livet i trafikken i Norge. Det er en økning på fem fra samme periode i fjor. Det er en økning i antallet MC- og fotgjengerulykker. Tre av ulykkene skjedde i Oppland, hvorav to igjen skjedde i Gran kommune. Akershus hadde flest dødsulykker. Der omkom sju personer i årets seks første måneder. Både i Nordland og i Møre og Romsdal har seks personer mistet livet så langt i år.

– Det er ingen hemmelighet at vi har vært bekymret for ulykkesutviklingen så langt i 2019. Etter flere år med nedgang i antall dødsulykker i trafikken, så fikk vi i vår en tydelig økning i tapstallene. Det viser at det fortsatt et stort behov for trafikksikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Ti mennesker mistet livet i trafikken i juni på landsbasis, fem bilførere og fem MC-sjåfører. I fjor mistet 12 mennesker livet i juni, som historisk sett har vært en måned preget av et høyt antall ulykker.

– Den første sommermåneden har ført med seg færre ulykker enn i fjor, men samtidig vet vi at flere ligger kritisk skadet på sykehus etter trafikkulykker i juni. Fortsatt ser vi for mange alvorlige trafikkulykker, målet er at ingen skal omkomme eller blir hardt skadet i trafikken, sier Johansen.

To dødsulykker

På Hadeland var det ingen ulykker med dødelig utfall i juni. Men så langt i år har det vært to ulykker der én person har omkommet.

Den første dødsulykken skjede skjærtorsdag (18. april) på Lygna. En personbil kolliderte med en varebil. En 70 år gammel kvinne som var sjåfør for personbilen, omkom i ulykken. Tre personer i varebilen ble lettere skadd.

Tirsdag 21. mai skjedde det nok en dødsulykke på riksveg 4. Denne gangen ved avkjøringen til Mohagen. Ulykken skjedde tidlig på morgenen, da en moped kolliderte med en lastebil. En lokal gutt i tenårene omkom i denne ulykken.

Bekymret for MC-sesongen

Halvparten av dem som mistet livet i juni var MC-førere. Siden 2010 har andelen drepte og hardt skadde på MC økt i forhold til andre trafikantgrupper. Utforkjøringsulykker dominerer og ulykkesanalyser gjennomført av Statens vegvesen viser at tre av fire utforkjøringsulykker skjer i sving. Hovedårsaken er for høy fart og manglende ferdighet inn i svingen.

– Dersom vi skal få ned ulykkestallene for MC må det gjennomføres flere tiltak. Farten må ned og kunnskapen om hvor ulykkene skjer må opp. De fleste ulykker skyldes menneskelige feil i trafikken, dette ser vi tydelig i MC-ulykkene hvor høy fart inn i sving dessverre fører til utforkjøringer med dødelig utfall, sier Johansen.

Høysesong for trafikkulykker i vente?

Sommermånedene har historisk sett vært preget av mange trafikkulykker med dødelig utfall. De siste 5 årene har antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte økt med nesten 50 prosent i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det er også om sommeren vi ser flest alvorlige MC-ulykker. Johansen trekker fram lange kjøreturer, høy fart, mye trafikk og ukjente veier som noen av årsakene til at vi ser flere ulykker om sommeren.

– Det er først og fremst farten som tar liv i trafikken. Og trette og ukonsentrerte sjåfører skaper mange farlige situasjoner. Det er bedre å holde farten nede og legge inn noen ekstra pauser hvis du sliter med å holde oppmerksomheten på trafikken. Du vet aldri hvem du møter på veien, derfor er det heller ingen vits å ta sjanser fordi du er utålmodig. Det viktigste er ikke å komme først fram, men å komme trygt fram, sier Johansen.