Multiconsult har fått i oppdrag å lage teknisk hovedplan. Arbeidet starter med å se på hvor de skal plasseres.Nygård, Dalen, Eina og Jaren skal vurderes.

Nå har Multiconsult bedt om møte med Fylkesmannen og NVE for å diskutere noen muligheter ved de aktuelle områdene.

I planen skal de først vurdere de fire plasseringene. Deretter skal det siles ned til to alternativer, og utarbeide en teknisk detaljplan for disse to. Møtet mellom partene blir sannsynligvis i uke 26.

Hensettingsplassene som nå er til vurdering er i tillegg til prosjektet som er planlagt på Jaren stasjon som skal stå ferdig i 2020.

Dette handler også om hensettingsplasser, men også om parkering for reisende, gangbru med heis fra østsiden av jernbanesporet og ny drifts- og vedlikeholdsbase som har tilgang til sporet.