Togsjefen lover bedre togtilbud på Gjøvikbanen

Alle togene i ny drakt og ekstraavganger i rush. For Gjøvikbanen byr tiden frem mot jul på flere gode nyheter.