Granskning: En rekke feil ble begått i Tolga-saken, blant annet ble diagnoser brukt feil

Av

Gjennomgangen av Tolga-saken viser mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som er undersøkt. Kommunen har feilaktig mottatt sju millioner kroner.

DEL

Regjeringen fikk mandag overlevert en granskingsrapport etter VGs avsløring om de tre brødrene i Tolga som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede og var blitt satt under vergemål mot sin vilje.

Det er Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) som har gransket saken.

Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene. Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.

– Ikke bevisst

Det er også funnet feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd, og kommunen er funnet å ha mottatt 7 millioner kroner på feil grunnlag.

Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser.

Tiltak i gang

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av om diagnosen psykisk utviklingshemming er gitt på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag samt en gjennomgang av vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.

FAKTA OM TOLGA-SAKEN

Fakta om saken der tre brødre i Tolga kommune i Hedmark, uten å vite det, har stått i kommunens register over psykisk utviklingshemmede.

* VG har det siste året fulgt brødrene Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (25) som uten å vite det, har vært registrert som psykisk utviklingshemmet. Avisen publiserte reportasjen om saken lørdag 6. oktober.

* I 2012 og 2013 registrerer Tolga kommune brødrene som psykisk utviklingshemmet. Etter en utredning får den ene i 2014 diagnosen moderat psykisk utviklingshemming. I februar 2018 fastslås det i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

* I mars 2017 får alle brødrene en verge for økonomiske og personlige spørsmål. Brødrene klager på vedtaket ved hjelp av familie og venner. Vergemålene oppheves i henholdsvis februar, juni og oktober 2018.

* 7. oktober ber kommunalminister Monica Mæland (H) Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse i saken. Mæland vurderer å be om en uavhengig gransking sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

* Ordfører Ragnhild Aashaug har varslet at hun vil be om en intern granskning, men den er utsatt i påvente av Mælands beslutning.

* Helsetilsynet skal på selvstendig grunnlag vurdere om de skal følge opp saken.

* Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming. Ifølge den tidligere rådmannen var nettogevinsten for kommunen 1,5 millioner kroner i året.

* Tolga kommune ble i en revisjonsrapport i 2013/2014 bedt om å bedre rutinene for rapportering av psykisk utviklingshemmede.

* Torsdag 11. oktober tilbakeviser rådmann Siv S. Sjøvold at rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motiver.

(Kilder: VG, Tolga kommune)

Artikkeltags