Et betimelig innspill

UTFORDRER KOMMUNENE: Lokale meglere, her ved Marianne Bakken i DNB Eiendom, ønsker at kommunene blir mer aktive i forhold til tomteutvikling.

UTFORDRER KOMMUNENE: Lokale meglere, her ved Marianne Bakken i DNB Eiendom, ønsker at kommunene blir mer aktive i forhold til tomteutvikling.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Hadelands leder torsdagÅ bygge seg sitt eget hus er en drøm for mange. Hvor de ønsker å etablere seg varierer. Noen ønsker å bo på samme sted som de vokste opp, andre ønsker å flytte på seg. Mulighetene begrenses naturlig nok av hvor det er mulig å få tak i tomt.


I gårsdagens Hadeland utfordret eiendomsmeglerne kommunene til å være sterkere til stede når det kommer til utvikling av tomteområder. Det har vært tema mange ganger tidligere. Det er mange år siden kommunene var aktive tomteselgere. I Gran har kommunen hatt hånd om tomtesalg blant annet på Grymyr, i Bjoneroa, på Markafeltet i Brandbu og på Skjervum i Gran. Dette ligger tilbake i tid. De senere års tomtefelter har private utbyggere initiert. Som Lunner Almennings felter på Harestua og Stensrudhavna i Brandbu hvor gårdbruker Nicolai Stenersen har stått for utviklingen.


Det er ganske så sikkert at det ville bli hete politiske diskusjoner om hvor det var riktig at kommunen burde satse. Skal det være for å stimulere til sentralisering – eller til det stikk motsatte? Skal det være i områder der hvor alle kan ha gangavstand til skole og kollektivtrafikk? Men selv om det ville avstedkommet heftige diskusjoner, mener vi meglerne fremmer synspunkter som fortjener å bli diskutert. Både i valgkampen, og i kommunestyrene. Bolig er den aller største investeringen folk gjør, uansett om de velger å bygge eller kjøpe brukt.


Vi tipper det raskt vil komme argumenter som at dette må markedet regulere, og at det ikke er en kommunal oppgave å drive tomtesalg. Utfordringen både for kommunen – men også for de private – er at investeringen for å få etablert et tomteområde er så stor at svært få har kapital til å sette i gang. Det kan være en av forklaringene på at det finnes store tomtereserver, men forholdsvis lite som er til salgs. Kanskje kunne politikerne i kommunene i hvert fall vurdere på nytt om de kan ta denne utfordringen. I hvert fall noen steder, der hvor man kan bli enige om at det er riktig å legge til rette for boligutbygging.

Artikkeltags