Det anslås at det kommer inn over 2400 søknader om erstatning etter avlingssvikt i sommer, opplyser fylkesmannen.

«For en del kommuner meldes det likevel om gode grasavlinger etter 2. og 3. slått. Det er sørlige deler av fylket som er hardest rammet av avlingssvikt i 2018», skriver fylkesmannen på sine nettsider.

De oppdaterte prognosene er vesentlig høyere enn prognosene fra august. Disse baserte seg på faktisk innmeldte saker til kommunene – ikke anslag. I tillegg manglet tall fra flere kommuner grunnet ferietid.

Fylkesmannen skriver videre:

Beregningen tok utgangspunkt i størrelsen på gjennomsnittlige utbetalinger i tidligere år. Dette viser seg å være for lavt ut fra forholdene i 2018. Det var også vurdert som usikkert hvordan sesongen ville utvikle seg for høsting av gras utover i sesongen.