Riksveg 4 gjennom Nittedal sentrum kan få lavere fartsgrenser

Statens vegvesen ønsker å møte Nittedal kommune for å gjennomgå dagens fartsgrenser langs riks- og fylkesvegene i bygda.