Sjåfør mistet førerkort på grunn av prikkbelastning

Artikkelen er over 1 år gammel

En bilfører hadde så mange prikker på førerkortet at førerkortet ble inndratt, etter en kontroll i Røykenvik torsdag på dagen.

DEL

Vedkommende var ikke den eneste som fikk reaksjoner fra politiet. Ni forenklede forelegg ble utstedt.

Høyeste hastighet var 82 kilometer i timen i 60-sonen på stedet.

På vegvesen.no leser vi at målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.

Prikker gis for en rekke overtredelser, for eksempel brudd på fartsgrensene., kjøring mot rødt lys, ulovlig forbikjøring, brudd på vikeplikten, kjøring i sperreområde, for liten avstand til kjøretøyet foran, kjøring med trimmet motorsykkel eller moped, unnlate å sikre passasjerer under 15 år og brudd på mobilbruksforbudet.

LES OGSÅ:

Prikker kan du få når politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene.

LES OGSÅ:

Artikkeltags