Nicolay blir skremt av busser som kaster seg ut fra holdeplassene i Nittedal: – Det virker som bussen har tatt enerett over riksveg 4

Nicolay Andree Fearnley Jensen forteller at han daglig opplever farlige situasjoner med Nittedals-bussene. Ruter er på sin side klar over hva som forventes av deres sjåfører.