Trafikken flyter lett på riksveg 4 gjennom Hadeland søndag ettermiddag.