Sp-representanten Trygve Brandrud hevdet i et spørsmål på fylkestinget torsdag at regionsenteret Gran taper på at folk fra Lunner reduserer antallet handleturer til Gran som følge av bomsatsen på 48 kroner. Han pekte også på at gamle ferdselsårer er blitt stengt for gjennomkjøring, da med tanke på for eksempel Flågenvegen.

– Mener fylkesordføreren at bomopplegget på Hadeland er i samsvar med tidligere vedtak om å utvikle Gran sentrum som regionsenter? Spurte Sp-politikeren fra Lunner.

Ser poengene

Fylkesordføreren svarte at han ikke har problemer med å se at bommen på grensa mellom Lunner og Gran er en utfordring i utviklingen av Gran som regionsenter.

– Det er heller ikke vanskelig å være enig i at både trafikklekkasje til lokalveger som ikke er egnet for stor trafikk, og trafikkregulerende tiltak for å dempe trafikken på disse vegene har uønskede konsekvenser, sa han, ifølge Oppland Arbeiderblad.

– Vil være kritisk

Hagen understreket at han ikke har problemer med å se argumentene for å vurdere andre løsninger for bomplassering. Likevel ønsker han ikke å sette i gang en prosess med ny lokalpolitisk behandling og stortingsproposisjon.

– Det vil være kritisk for hele prosessen, konkluderte han.