– Det er en ganske omfattende jobb som skal gjøres, sier pressekontakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor.

For passasjerene blir nok den aller største forskjellen at skinnene på hele strekningen skal byttes ut.

Men når Bane Nor først er i gang, benytter de også muligheten til å gjøre andre ting.

Endrer flere overganger

I tillegg skal tre overganger endres.

Én av disse er på Øvre Egge, sør for Bleiken. Overgangen skal legges ned, og erstattes av en undergang.

På Nygard stasjon skal det også skje endringer. Også her skal én overgang erstattes av en undergang, mens en annen skal flyttes noen meter.

De faktiske endringene trer i kraft først i september. Da stenges Gjøvikbanen i 56 timer, fra 14. til 16. september.

Flere plasser til tog

I dag har Bane Nor fire plasser for å parkere tog på Gjøvik stasjon. Dette skal utvides, slik at det kan romme seks tog.

Dette skal være klart først til neste år, men det gjøres nå forberedende arbeider som å legge strømkabler.

Stengt på kveld og natt

NSB opplyser at det foregår arbeider mellom klokken 20.15 på kvelden og 05.15 om morgenen i denne perioden.

De anbefaler folk som skal reise i dette tidsrommet å beregne ekstra tid da alternativ transport normalt bruker lengre tid enn toget.