– Vi er særlig bekymret for at dårlig sikt kan gi fotgjengerulykker ved gangfelt, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland, i en pressemelding mandag morgen.

Store snømengder på kort tid over hele Østlandet, har ført til at brøytemannskapene har brøytet og frest vegnettet i skytteltrafikk den siste tiden.

Brøyter ved to centimeter

På de mest trafikkerte vegene er kravet i driftskontraktene mellom Statens vegvesen og driftsentreprenørene, at brøytebilene skal begynne å rydde vegnettet når det er mer enn to centimeter. På veger med mindre trafikk kan det legge seg mer snø før brøytebilen kommer, heter det i pressemeldingen.

Vegvesenet har ansvaret for vintervedlikeholdet på riks- og fylkesvegnettet, mens kommunene har ansvaret på kommunale veger.

Når vegnettet er ferdig brøytet starter jobben med å gjenopprette god sikt i kryss og ved gangfelt.

Brøytesjåførene må hvile

- Dette er en stor utfordring nå, etter at det igjen har snødd tett i flere dager, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. – Det har vært mange store snøfall den siste måneden. Brøytemannskapene har jobbet kontinuerlig med å brøyte, strø og salte, for å sikre god framkommelighet og best mulig veggrep. Etter å ha jobbet et visst antall timer, må de ha anledning til å hvile. Dermed må en del oppgaver som har med siktrydding, skiltvask osv. av og til vente litt.

Grunneiernes ansvar

Stensrud har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet.

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt.

Ingen alvorlige ulykker

– Vi har heldigvis ikke fått noen alvorlige trafikkulykker hvor dårlig sikt har vært en medvirkende årsak. Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på uoppmerksomme fotgjengere, sier Stensrud i meldingen.

Driftsentreprenørene har etter det siste snøfallet vært ute for å sikre god sikt, rydde skilt for snø, og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Les også: Nå kan du gå på fortauene i Gran sentrum igjen

Les også: Nå skal det ryddes – og snart kan brøyteproblemet bli løst?