Manuell dirigering i Ringdalslinna

DEL

Onsdag er det manuell dirigering i Ringdalslinna, tidligere fylkesveg 36, fra rett ovenfor Hjertebo og til Ringvold pensjonat.

Trafikken på stedet blir ledet av følgebil. Statens vegvesens trafikksentral forteller at det legges ny asfalt på strekningen. De kan ikke si noe om når den manuelle dirigeringen er over, men de forteller at det er ikke usannsynlig at det vil være manuell dirigering på stedet i mer enn en dag.

Trafikksentralen opplyser også om at det vil bli arbeidet på mange veger i Gran fram til september.

Artikkeltags