JEVNAKER: Gjensidigestiftelsen har i samarbeid med Trygg Trafikk finansiert et ungdomsprosjekt i Oppland gjennom en årlig bevilgning på to millioner kroner i perioden 2017–2019. For å få delta krever Trygg Trafikk et bidrag fra deltakerkommunene på 50.000 kroner hvert av de tre årene. Trygg Trafikk satser på å kjøpe tjenester fra organisasjonen «Kjør for livet». Tre regioner i Vestoppland er invitert til å delta, blant annet Hadeland.

– Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, som er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom mellom 16 og 24 år. Gutter utgjør 2/3 av de drepte. De typiske ungdomsulykkene skjer som oftest om natten i helgene. De ni første månedene med førerkort er den mest ulykkesutsatte perioden. De viktigste ulykkesårsakene blant ungdom i trafikken er manglende erfaring og kjøreferdigheter, høy fart, kjøring i ruspåvirket tilstand, manglende hjelmbruk og manglende bruk av bilbelte. Viktige årsaker til at ungdom er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker er kombinasjoner av økt mobilitet knyttet til alder, oppsøking av risikofylte situasjoner og ikke fullt utviklet impulskontroll, heter det i saksutredningen.

Deles opp i team

Kjør for livet arbeider med risikovillig og spenningssøkende ungdom. Kjør for livet engasjerer målgruppa og tilbyr gjennom et tilpasset trafikksikkerhetsprogram som har fått navnet Klubb 7. Sju ungdommer danner et team, og aktuelle delegere blir rekruttert inn fra lokalt politi, trafikkskoler, kriminalomsorgen eller lærlingebedrifter med unge risikovillige sjåfører. Målgruppa er ungdom mellom 18 og 24 år. Teamet på sju skal møtes tolv ganger i løpet av tre måneder med fokus på trafikksikkerhet og teambygging. Hvert team får et opplegg i tre måneder, og med det kan 28 ungdommer få et tilbud hvert år.

– Dette handler om å treffe de ungdommene som er i størst risikofare. Vi vet at når ungdom opplever mestring sammen med oss så klarer vi å holde dem på skolen. Vårt regnestykke viser at en krone til Kjør for livet gir sju kroner tilbake, argumenterte Olav Karlsen fra Kjør for livet.

– Er dere med på 50.000 kroner per kommune i tre år, så legger vi to millioner kroner inn i dette arbeidet, lovet Ivar Ringen i Trygg Trafikk overfor regionpolitikerne.

Deler på finansieringen

Prosjektet kommer midt i året, og kommunene har ikke innarbeidet dette i sine budsjetter. Regionrådet vedtok enstemmig å finansiere inntil 200.000 kroner i 2017 med regionale partnerskapsmidler, mens kommunene må selv bære kostnadene i 2018 og 2019. Rune Meier (H) minnet om at det har vært en innstramming på at regionale partnerskapsmidler, og disse skal brukes til næringsutvikling.

– Om dette ikke er helt i tråd med retningslinjene for bruk av midlene, så mener jeg at samfunnseffekten vi kan få gjør at vi ikke har råd til å la være, sa lunnerordfører Harald Tyrdal i møtet.

Det er tenkt oppstart i prosjektet etter sommerferien.