Granstunnelen, Lunnertunnelen, Røstetunnelen og Gruatunnelen holdes nemlig stengt flere netter denne uka.

Årsaken er at det skal gjøres vedlikeholdsarbeid i tunnelene.

– Det dreier seg om helt vanlig vedlikehold, som for eksempel vask, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Gry Solli.

Granstunnelen er stengt i perioden 10.9 til og med 13.9, mellom klokka 21.00 og 05.00.

Lunnertunnelen, Røstetunnelen og Gruatunnelen er stengt i perioden 11.9 til og med 14.9, mellom klokka 21.00 og 5.00.

To tunneler stengt neste uke

Gruatunnelen vil også holdes nattestengt i perioden 17.9 til og med 19.9. Røstetunnelen holdes nattestengt i perioden 19.9 til og med 22.9.

Tunnelene stenges klokka 20.00 om kvelden og åpnes igjen klokka 05.00 neste morgen.

Årsaken er at vegvesenet skal utføre en omfattende inspeksjon av det tekniske utstyret i tunnelene.

Omkjøringsveger

I Gran er det omkjøring via gamle riksveg 4 i perioden.

Imens Lunnertunnelen er stengt, er fylkesveg 23 omkjøringsveg, via Nordre Oppdalen.

På Grua er fylkesveg 16 omkjøringsveg for alle utenom kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. For disse blir det kolonnekjøring med manuell dirigering gjennom Gruatunnelen og Røstetunnelen.