Trafikkulykke i Lunner – en person sitter fastklemt

To personbiler skal være involvert i det som kan se ut for å være ei alvorlig trafikkulykke i krysset mellom Lunnerlinna ved Kalvsjø og E 16.