Gå til sidens hovedinnhold

Tre lister og tre lokale navn i kirkevalget

Artikkelen er over 2 år gammel

For første gang vil det i Hamar bispedømme foreligge tre lister til valg av leke medlemmer ved kirkevalget, forteller Freddy Knutsen og Liv Torhild Bråthen i en pressemelding. Det er tre lokale navn på listene.

Det er historisk med tre lister i kirkevalget. Av 39 navn er det tre personer på listene som har lokal tilhørighet til Hadeland. Alle kommer fra hver sin liste.

Disse personene er:

* Hilde Karin Moe, Jevnaker (Bønnelista)

* Elin Gravdal Øvrebotten, Jaren (nominasjonskomiteen)

* Lars Erik Flatø, Brandbu (Åpen folkekirke)

– Innen fristen 30. april kl. 12.00 hadde det kommet inn tre lister til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd/Kirkemøtet, fra Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Valgrådet i Hamar bispedømme godkjent listeforslagene i møte 6. mai 2019, sier Freddy Knutsen og Liv Torhild Bråthen i pressemeldingen.

– Et viktig valg

– 1. og 9. september 2019 er det kirkevalg, med valg av medlemmer til menighetsråd i alle bispedømmets 163 menigheter og medlemmer til Hamar bispedømmeråd. Medlemmene i landets bispedømmeråd utgjør også medlemmene på Kirkemøtet. Kirkemøtet = kirkens storting. Derfor er dette et viktig valg for kirkens medlemmer. 1. mai godkjente valgrådet i Hamar bispedømme de innkomne listeforslagene. Og ved årets valg er det tre lister, fra Bønnelista, Nominasjonskomiteen og Åpen folkekirke, forteller seniorrådgiver Liv Torhild Bråthen.

Listene skal inneholde minst sju og maksimalt 18 kandidatnavn. Utover dette skal de inneholde minst 40 prosent kandidater av hver kjønn, minst 20 prosent andel kandidater under 30 år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømme. De tre listene tilfredsstilte alle kravene.

Forholdstallsvalg

Det er første gang det foreligger tre lister til valg av leke medlemmer i Hamar bispedømme, og derfor foregår valget som forholdstallsvalg. Dette betyr at listene får et antall representanter etter hvor mange som har stemt på listen. De kandidatene som får flest personlige stemmer på hver liste blir listenes representanter.

Kommentarer til denne saken