Regjeringspartiet Høyre har en aktiv og dyktig representant i Kari-Anne Jønnes. Også denne uka har hun flere utspill i lokalavisen. For anledningen om henholdsvis «regionreformen» og om RV 4. Dette er viktige saker for folk flest. Det som undrer meg er hvorfor en så opplyst politiker griper til usannheter og bortforklaringer i sin aktivitet. Om regionreformen gjentar hun en usannhet om Senterpartiets holdning til kommunesammenslåing ved å hevde at det er partiets leder Trygve S. Vedum som «ikke lytter til sine framoverlente ordførere som viser endringsvilje». Det ene eksemplet som nevnes er Lom i Gudbrandsdalen med sine 2.300 innbygger og stor oppslutning om Senterpartiet.

LES OGSÅ: Kampen for å få penger til ny riksveg 4: – Det er et skandaleprosjekt

Det er lett å slå opp på Senterpartiets hjemmeside for å finne ut hva som er Senterpartiets og dermed Vedums holdning til kommunesammenslåinger: Senterpartiet mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart gjennom lokale prosesser og folkeavstemninger. Ordføreren i Lom hindres ikke av Vedum. Det er Høyres sentralt vedtatte «reformer» for distriktene Senterpartiet ikke vil ha. Om nye RV 4 gjennom Lunner er det meste sagt. Men det er nesten komisk å lese svarene fra Kari-Anne samt Lasse Lehre og Harald Westby når lokalavisen ber dem forklare «skandalen».

Les også

Kari-Anne Jønnes: Riksvei 4 og E16

Det kan sies mye bra om Nye Veier, men noen finansieringskilde til utbygging av riksveier er de ikke. Det de derimot har som fortrinn er at de uten innblanding fra folkevalgte kan bruke sine overføringer fra Staten slik de selv ønsker. Dette kommer tydelig til uttrykk i deres publiserte utbyggingsstrategi: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/ negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er sterke grunner til å tro at regjeringen og dermed Høyre har godkjent denne strategien og derfor bør innrømme at dette er forklaringen på hvorfor RV 4 ikke bygges ut. Eller i det minste fullføres der den er påbegynt.

Skandalen RV 4 i Lunner er derfor Høyres eget valg.

Les også

Kari-Anne Jønnes og Hanne Alstrup Velure: Kommunereform - endringsvilje gir håp!