Kari-Anne Jønnes har fortalt meg sannheten slik Høyre ser den. Det er kanskje nettopp dette som er forskjellen på Høyre og Senterpartiet. I vårt parti er vi forsiktige med å tro at sannheter vedtas av noen få personer i ledende posisjoner, men ønsker at politikk i størst mulig grad skal skapes av håp, tro og oppfatninger i befolkningen. Vi mener imidlertid ikke at alle avgjørelser kan tas av hvert enkelt individ eller hver enkelt kommune. Vi tror på konkurranse, men ikke som svaret på alt, uansett hva spørsmålet er. Og vi tror på mye annet som står i vårt partiprogram på www.sp.no. Vi ønsker å bli trodd på dette, også av de som tror på noe annet.

Når det gjelder nye riksveg 4 det svarene fra Høyre på lokalavisens oppslag om skandaleprosjektet og den manglende finansieringen av den gjenstående strekningen gjennom Lunner som provoserte meg: Både Jønnes og Lehre svarte med å peke på Nye veier, for deretter å flytte fokus til Nasjonal transportplan og hele riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. En teknikk som minner veldig om eventyret om «God dag, mann! – Økseskaft».

Jeg er enig i at Nye veier er et friskt pust i norsk samferdselspolitikk. Men årets Statsbudsjett har de ikke ansvaret for. Det har derimot Høyre.

Når kommuner velger å samarbeide i stedet for å slå seg sammen tror vi i Senterpartiet dette nettopp skyldes frykten for å miste innflytelse over de nære tingene Kari-Anne peker på. Det er påfallende at kritikken mot styringen av interkommunalt samarbeid nesten bare kommer fra tilhengerne av kommunesammenslåinger. Og at jeg i mine 8 år i kommunestyret i Lunner ikke har registrert at dette har vært tatt opp som noe problem.

Det interkommunale samarbeidet Lunner kommune deltar i har nylig vært til grundig revisjon og vurdering av kontrollutvalget. Denne uka skal kommunestyret ha sin evaluering av Viljeserklæringen som ligger til grunn for samarbeidet. Innstillingen er at denne og samarbeidet skal videreføres, men at det finnes forbedringsmuligheter når det gjelder praktiseringen. Men det gjør det visstnok i sammenslåtte kommuner også.

Kanskje vi kan kalle dette en sannhet?

LES TIDLIGERE INNLEGG I DEBATTEN: