Statens vegvesen stoppet totalt 55 tunge kjøretøy og flere fikk saftige bøter. Blant annet et norsk vogntog uten godkjente vinterdekk.

– Det blir stadig strengere krav til vinterdekk. Det er på grunn av alle ulykkene med tunge kjøretøy på vinteren, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Uno Rogneby.

LES OGSÅ: Varebil med 1,5 tonn overvekt og to vogntog med slitte dekk

6000 kroner i gebyr

Nå skal dekkene være merket med et alpesymbol.

– Dekkene må oppfylle visse krav for å bli godkjent og få symbolet. Det kan godt være produsenten kaller det vinterdekk, men de som mangler symbolet er ikke godkjent, legger Rogneby til.

Sjåføren fikk et gebyr på 6000 kroner for de ulovlige dekkene. Firmaet sjåføren kjører for mottar i tillegg et gebyr på 8000 kroner for manglende bombrikke.

Kort hviletid

I rapporten etter kontrollen ved Varpet kommer det også fram at en sjåfør har hatt snaut med hviletid. Kun tre og en halv time, mot et krav på minimum ni timer per døgn.

– Det regnes som et grovt brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Med for lite hvile røk også sjåførens førerkort.

– Tapsforskriften sier at dersom hviletiden er under fire timer er det førerkortbeslag. Siden Statens vegvesen ikke kan beslaglegge førerkort anmelder vi sjåføren og så er det opp til politiet å inndra førerkortet, sier Rogneby.

Flere gebyrer

I tillegg til ulovlige dekk og snaut med søvn ble en sjåfør av en norsk varebil med henger anmeldt fordi han ikke hadde riktig førerkortklasse. Her ble også firmaet anmeldt fordi bilen manglet fartsskriver.

Videre fikk en norsk tungbil overlastgebyr (mellom to og tre tonn overlast). Her ble det også sendt rapport til løyvekontoret på grunn av ugyldig transportløyve.

– Det kan for eksempel være at løyvet er inndratt eller tilhører noen andre, forklarer Uno Rogneby i Statens vegvesen.

I tillegg fikk en norskregistrert tungbil gebyr for å mangle tilstrekkelig med kjettinger.

– Kravet er at de skal ha med seg sju kjettinger. Denne hadde fire, informerer Rogneby.

Sjåføren merket ikke at noe var galt og ville kjøre videre: – Helt tragisk

Ble avskiltet på stedet – hadde sikret lasten med gaffatape