De frivillige ber om fritak for gebyr til tursti langs Harestuvatnet

Ei gruppe frivillige jobber for å lage en tursti langs østsida av Harestuvatnet. Nå har de søkt kommunen om å slippe byggesaksgebyrer.