I dagens Hadeland kritiserer hovedtillitsvalgt i Gran kommune, Finn Hvalsbråten, Jul Tore Kittelsrud (Frp) for varsling om påståtte kritikkverdige forhold ved Skjervum helse- og omsorgssenter. «Det som var overraskende var at varslingen kom fra en kommunestyrerepresentant, som også har et arbeidsgiveransvar, svarer Hvalsbråten når Hadeland ber om en kommentar.»

Hvalsbråten er her på bærtur. Det er feil at den enkelte kommunestyrerepresentant har et arbeidsgiveransvar for kommunalt ansatte. Det er kommunestyret som har dette ansvar.

Innbyggere i Gran skal være glad for at vi har valgte ombud som tar opp systemkritikk offentlig slik som Kittelsrud har gjort. Det er ikke like rosverdig at hovedtillitsvalgt prøver å sette munnkurv på et ombud på falskt grunnlag.

Har Fagforbundet lokalt behov for opplæring i hvem som er arbeidsgiveren for ansatte i Gran kommune?