Ulven skal ha blitt fotografert i Nannestad kommune ved 12-tida fredag, men melding om observasjonen kom ikke til Fylkesmannen før klokka 16.24. Bildene skal være grunnlaget for at Fylkesmannen i Akershus i samråd med Fylkesmannen i Oppland har innvilget fellingstillatelse på en ulv.

Fellingsområdet er i hele eller deler av Akershus-kommunene Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll og Nittedal, samt Oppland-kommunene Lunner og Gran – øst for riksveg 4.

– Det kan virke som om fylkesmannsembetene i Akershus og i Oppland har lært ei lekse fra egen seindrektighet i fjor. Måtte vi slippe en sommer som i fjor, sier Kjetil Ulset i Gran saubeitelag i en kommentar til Hadeland fredag kveld.

Han er veldig fornøyd med den raske reaksjonen fra Fylkesmannsembetet.

– Vi har flinke folk i fellingslagene som er raskt på plass. Normalt blir de første dyra sluppet om et par ukers tid. Jeg er redd beitenæringa her på bygda ikke tåler en ny sommer som i fjor. Da kan avskallinga bli stor, sier Ulset til Hadeland.

– Den informasjonen vi har fått sier at det var en ulv som ble sett i Nannestad, ikke så langt fra Maura tidligere fredag. Den var da på vei nordover, sier Kjetil Ulset som var talsmann for sauebeitelagene på Hadeland under ulvesommeren i fjor til OA.

Da terroriserte en ung streifulv områdene hvor det normalt går 40.000 sau på sommerbeite. 307 sauer og lam ble stadfestet drept av ulvetispa som herjet i beiteområdene i Gran, Hurdal og på Toten denne sommeren, som ga unntakstilstand for sauebønder over hele Toten, Hadeland og Akershus.

Over 100 ulver i landet

I vinterens ulveregistrering er det var det ifølge Rovdata fram til mars påvist 108-110 ulver i landet. Hele 96 av ulvene er registrert gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver, viser Rovdatas ulveteller.

– Vi har per 5. mars registrert 70-72 ulver med helnorsk tilhold, hvorav 23 er skutt ved lisensjakt og tre er tatt ut på ekstraordinær felling. Videre har vi registrert 38 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata til oa.no.

Skadefellingslaget på Romerike er ansvarlig for fellingsforsøket.

LES OGSÅ:

I beredskap

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen sendte fredag, før observasjonen i Nannestad, ut melding om at departementet er i beredskap foran årets beitesesong.

LES OGSÅ: Høy beredskap i beitesesongen

– Regjeringen har tydeliggjort rovviltpolitikken. Den skal sikre en forutsigbar og kunnskapsbasert politikk. Jeg opplever i mange tilfeller at kunnskap som er basert på solid forskning blir stemplet som mangelfull og partisk. Men vi tar alltid beslutninger basert på et faglig og grundig kunnskapsgrunnlag. Ulvebestanden i Skandinavia har en høy grad av innavl. Det er derfor viktig at vi har oversikt over genetisk viktige individer. Dette må vi ta hensyn til i de aktuelle skadesituasjonene, skriver han i en kronikk om status akkurat nå, skriver Elvestuen i innlegget.

Han understreker at regjeringen mener det skal ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i norsk natur. Dette følger også av naturmangfoldloven.

– Vi skal i tråd med den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ta hensyn til beitenæringen og lokalsamfunnene. Rovviltforvaltningen har derfor et stort apparat med høy beredskap gjennom hele året. I forbindelse med beitesesongen er beredskapen ekstra høy, forsikrer han.

– Forvaltningen har en rask og effektiv saksbehandling. Fellingstillatelser gis ofte i løpet av få timer, og er dermed ikke noe forsinkende element, legges det til.

LES OGSÅ:

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.