HADELAND: «Marerittet er ikke over. Ei søye og to lam ble funnet i dag, ferske angrep fra natt til 22. juni. 12 ble funnet fra angrepet i går, 21. juni. Det ene lammet i dag så nesten uskadd ut utenpå. Men her ser vi merker fra tennene på ulven som har tatt tak over ryggen på lammet. I tillegg hadde den bitt i brystet. 7 ribbein var knust, hull etter hjørnetann inn i den ene lunga, punktert bukhinne, flatklemt bryst rundt hjertet. Ikke en bit var tatt av lammet. Stusslig.»

Denne meldinga la Kjetil Ulset ut på Facebook-sida si torsdag kveld. Han opplyser til Hadeland at Statens naturoppsyn (SNO) bekrefter at dyrene er tatt av ulv.

I tillegg ble ei søye og en lamunge funnet skadet. – Skadene deres blir sjekket i dag.

Leteaksjonen etter skadde og døde dyr torsdag formiddag gjorde at det ble funnet totalt 12 døde sau og lam. Funnene torsdag kveld kommer i tillegg.

– Ifølge SNO er det nå rundt 150 sau og lam som er drept eller skadet så hardt av ulven at de er avlivet, opplyser Ulset.

Her får du alt om ulvesaken:

– Må ta en slutt

De første sauene som ble tatt av ulv på Hadeland ble oppdaget i slutten av mai. Det er dermed snart fire uker siden første angrep, og det begynner å tære på alle involverte.

– Det er ingen tvil om at vi er slitne alle sammen. Vi er jo folk. Mange av oss har arbeid på dagen og har brukt ettermiddager, kvelder og netter til å lete etter sau og ulv, sier Ulset. Han legger til at det hele nå må snart ta en slutt.

– Det kan ikke fortsette så mye lenger, men uansett om vi er slitne, så greier vi holde motet oppe. Vi må være positive. Vi har egentlig ikke noe valg, sier talsmannen.

Nesten tomt for sau på skauen

Mattilsynet har ikke innført beiteforbud i området vårt. Dette med bakgrunn i at det er tatt færre sau de siste dagene.

– Men det er jo naturlig. Det er jo nesten ikke igjen sau inne på åsen. Det er nesten litt rart å gå inne på skauen og verken høre bjeller eller se småflokker med sau, sier Ulset.

De som har hentet sauene sine hjem, har i all hovedsak sluppet dem på jorder nede i bygda. Det innebærer at sauene nå spiser den maten som de egentlig skal ha til fôr til vinteren. Noe som igjen gjør at bøndene må kjøpe vinterfôr.

– Vi har fortsatt håp om å få skutt ulven/ulvene. Jakta er opplagt mye vanskeligere her enn for eksempel på åpne vidder, men jaktlaget gir seg ikke. De jobber fortsatt hver natt med å finne ulven/ulvene, sier Kjetil Ulset.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.