Gran: DNA-analyser av skit og hår viser at ulven som tok lam ved Tverrsjøen i månedsskiftet mai-juni bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen. Dette går fram av en pressemelding fra Rovdata sendt ut onsdag ettermiddag.

Det er ikke avklart om det var samme ulv som var på ferde ved Harestuvannet, Mylla og Kalvsjø litt lenger ut i juni.

Russiske gener

– Analysene viser at dette er en hannulv som ble født i det såkalte Prästskogen-reviret i Sverige i fjor, på grensen mellom Gävleborg og Jämtlands län. Faren er den såkalte Galven-hannen, som vandret inn til Skandinavia i 2006/2007 fra Finland/Russland, og Nordmarka-ulven er derfor et genetisk verdifullt individ, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Årsaken er innvandrede dyr fra øst de siste årene har bidratt til å redusere graden av innavl blant ulv i Sverige og Norge.

Ulven ble første gang påvist i Norge i Nordre Land kommune i slutten av mars i år.

– Den var da 10-11 måneder gammel, og hadde allerede rukket å vandre mer enn 300 kilometer i luftlinje fra fødereviret øst i Sverige, sier Flagstad.

Både Gran og Jevnaker

Fra Nordre Land gikk ulven videre til Gran kommune, før den nå et par måneder senere er påvist i Nordmarka. I Nordmarka er den dokumentert i Jevnaker kommune gjennom DNA-analyser 31. mai og 1. juni i år, cirka en mil utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) i Norge.

– I dette området, både på Opplands- og Buskerudsida, tok ulven i løpet av noen dager flere lam, og det ble gitt skadefellingstillatelse, sier Ole Knut Steinset i Statens Naturoppsyn, Oppland.

– Ulven er ikke felt, og de siste dagene har det vært stille i dette området, opplyser han i pressemeldingen.

Men om det er den samme ulven som også tok lam i Lunner og videre over på Buskerudsida en tid etterpå, er usikkert.

– Sannsynligheten er jo stor for at det kan være den samme, men det er jo flere ulver som vandrer, svarer Steinset på spørsmål fra Hadeland onsdag ettermiddag.

Han har heller ingen ferske opplysninger om hvor dyret kan befinne seg nå. Ulv kan vandre langt på kort tid.