(Oppland Arbeiderblad)

Tapstallene etter ulvens herjinger i Hurdal, Gran og på Toten den siste tiden kom mandag opp i mellom 110 og 120 sauer og lam.

På morgenen ble det funnet tre drepte sauer i Flårudsæter-området i grensetraktene mellom Østre Toten, Gran, Vestre Toten og Hurdal på Totenåsen.

 

Nytt angrep i Gran

Mandag ettermiddag ble det funnet ytterligere fire skadde sauer på Gran østås. Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Jon Petter Bergsrud, opplyser at disse ble funnet vest for Helgedalen, i Gran kommune, og at de trolig er angrepet natt til søndag.

Gjennom dagen mandag satt landbruksmyndigheten i de berørte kommunene med behandling av dispensasjonssøknad for bruk av løs hund i forsøket på å felle ulven.

 

Lokale vedtak

– Det må fattes lokalt vedtak i hver enkelt kommune om dispensasjon fra Hundelovens bestemmelser om båndtvang. Målet er å fatte vedtaket i løpet av dagen i dag, opplyste Sverre Dysthe, landbruksrådgiver i Østre Toten ved 15-tiden mandag.

Plotthunder hentes nå inn fra Sverige for å settes inn i fellingsforsøket på ulven. Hundene har sittet i karantene i Sverige, og frigis for bruk i Norge fra og med tirsdag.

– Unntakstilstand

– Disse hundene er benyttet i ulvejakt i Sverige tidligere, men aldri i et område der det også befinner seg sau. Det er umulig å vite hvordan disse hundene vil reagere i møte med sau. Fylkesmannens ordning med skadeerstatning for tap av sau er derfor nå utvidet til å gjelde også tap som følge av fellingsforsøk med løshund. Alle involverte parter støtter dette som et nødvendig tiltak i den unntakstilstanden vi nå står midt oppe i, sier Dysthe.

Ga klarsignal

Muligheten for bruk av løs hund i fellingsforsøket ble gitt fredag, da Klima- og miljødepartementet iverksatte endringer i rovviltforskriften.

Endringen innebærer også at de fylkeskommunale rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

 

– Rovviltnemndene får nå en noe større verktøykasse i forvaltningen av rovvilt. De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.