GRAN: Bergsrud, som jobber i Statens naturoppsyn (SNO), opplyser at det er funnet flere nye sauekadavre i løpet av den siste uka. Denne gangen har ulven igjen angrepet sau på Totenåsen.

– Det er funnet tolv døde sauer innenfor totengrensa av åsen i løpet av de siste dagene, sier Bergsrud.

Siste døgnet er det ikke gjort noen nye observasjoner av ulv eller gjort nye kadaverfunn.

– Derfor er det vanskelig å si hvor ulven befinner seg akkurat nå, for alt vi vet kan den ha beveget seg sørover til Gran igjen, fortsetter Bergsrud.

LES OGSÅ: Regjeringen vil gjøre det lettere å felle ulv i beiteområder

Nytt fellingsforsøk

Mandag 10. juli ble fellingstillatelsen på ulv forlenget med to nye uker.

Natt til mandag 17. juli ble det gjort et nytt fellingsforsøk i grenseområdet mellom Hurdal og Østre Toten. Den svenske jegeren Rasmus Boström bisto i forsøket, med sine hunder. Heller ikke denne gangen greide jaktlaget å finne ulv.

Boström og hundene bisto også i fellingsforsøk på Gran Østås i juni.

LES OGSÅ: Lene og Arne fortalte statsministeren om vonde tap: - Det gjør inntrykk å møte menneskene, sier statsministeren

 

Gir ikke opp

– Nå har ulven holdt seg i området Gran, Hurdal og Toten i halvannen måned. Kan dette tyde på at den har slått seg til ro her?

– Ja, det er mye som tyder på at den er kommet for å bli, svarer rovviltkontakt Bergsrud.

– Hvor lenge kan dere fortsette med fellingsforsøk?

– Fellingsleder er tydelig på at de ikke gir opp. Dermed fortsetter vi til vi tar ulven.

LES OGSÅ: Saubeitelaget fikk penger til tolv kilometer med strømgjerde

Trolig kun én ulv

Det har tidligere vært spekulert i hvor mange ulver som befinner seg i området. Bergsrud mener det trolig kun dreier seg om én ulv.

– Vi vet ikke sikkert ennå, men ut fra observasjoner og DNA-prøver som er gjort så langt, tyder mye på at det kun er én ulv og ikke to. De DNA-prøvene vi har fått svar på hittil har kun vist DNA fra ett og samme dyr, forklarer han.

Han legger til at det er sendt inn flere DNA-prøver hvor svarene ikke er klare ennå.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.