LYGNA: Snellingen syklet på fylkesveg 180 mellom Hurdal og Lygna søndag morgen da noe forsvant rett over vegen rundt 150 meter foran sykkelen hans.

– Jeg kontaktet politiet, som igjen kontaktet jaktlaget. Jeg trodde nesten ikke det jeg så, og ble litt usikker på om jeg hadde sett riktig. Senere på dagen snakket jeg med jaktlederen som bekreftet at en av bikkjene hadde tatt sporet i dette området, men deretter mistet det igjen, sier Snellingen.

Nytt angrep i helga

Kjetil Ulset i Gran saubeitelag forteller at det var et nytt ulveangrep natt til søndag, men er usikker på hvor mange dyr som er tatt. Da Hadeland snakket med han i 13-tiden mandag, var det folk ute i skauen på ettersøk.

– Det er rett og slett færre dyr igjen på skauen nå. Det gjør dyrene enda vanskeligere å finne, sier Ulset, som innrømmer at både jakten og søkene etter døde og skadde dyr tærer på kreftene.

– Vi begynner å bli dyktig slitne, og for mange går det også hardt inn på psyken, sier han.

Hver eneste natt er jaktlag i aksjon, men til tross for både spor og observasjoner er jakten svært krevende.

– Det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Det var lettere i månedsskiftet mai/juni, men nå er det tett med løv på alle trærne, og gresset er høyt. Det er som å leite etter nåla i høystakken, og vi skal ha flaks for å få det til, innrømmer Ulset.

Opplevelsen av hele tiden å være litt på etterskudd er ikke god, men jegerne gir ikke opp av den grunn.

– Dersom det skulle ende med at vi får felt denne ulven, tror jeg det er mange som vil sprette champagnekorken, rett og slett fordi da vil folk få fred en stund, sier Ulset.

Han har stor forståelse for at mange har hentet ned igjen beitedyrene sine fra «ulve-området», og avviser sterkt påstandene noen har kommet med om at bøndene slipper ut dyrene sine i områder de vet det er ulv.

– Vi opplever at vi har mange i ryggen, men det er også noen som er prinsipielt mot beitedyr i naturen. Vi ønsker bare å forvalte vår del av rovdyrforliket, og dersom folk har andre meninger må de henvende seg til politikerne og ikke la det ga ut over sauebøndene, mener Ulset.

Vil utvide jaktlaget

I det siste kommunestyremøtet før ferien vedtok politikerne i Gran å komme med en henstilling til klima- og miljøminister Vidar Helgesen om at fellingstillatelse på skadedyr utenfor rovdyrsona umiddelbart må gis på et uspesifisert antall dyr, og gjelde til skadedyret/skadedyrene er felt eller er dokumentert ute av området.

Kommunestyret ønsker også at det interkommunale fellingslaget utvides fra 25 til 50 medlemmer, og ber statsråd Helgesen om å redegjøre for hvordan han mener rovdyrforvaltningen bør foregå for å forhindre økt utvandring av skadedyr fra rovdyrsona og inn i områder prioritert for beitedyr.