Leser i avisen Hadeland at Statens Vegvesen (SVV) ikke finner penger til å utbedre de livsfarlige veikryssene på E16 ved Berge og Kalvsjø. Samtidig er SVV i gang med å innløse eiendommer i Volla-området der ny rv4 er under planlegging.


E16 ble bygget fra Sand til Olimb i sin helhet av SVV. Det aller viktigste argumentet den gang var å forhindre trafikkulykker. Samme retorikk brukes også i dag for ny rv4.

Les hva vegvesenet har uttalt tidligere: – Har ikke penger til nytt kryss


For en ny rv4 i Lunner blir det ikke bevilget penger før om tidligst 3 til 5 år. Hvor finner SVV millioner av kroner til innløsning av eiendommer i Volla-området allerede nå?


Kan ikke disse pengene som tydeligvis finnes, istedenfor benyttes til straks å utbedre dødsveien fra Sand til Kalvsjø?
Er det sånn at SVV bruker trafikkulykker som argumentasjon bare når de trenger dette til å få gjennom sine gigantprosjekter, og egentlig ikke bryr seg særlig om de alvorlige ulykkene? Ei heller om ulykker som de selv har medansvar for gjennom feil konstruksjon av nye veier slik vi ser det på strekningen Sand - Kalvsjø?


Vi venter spent på svaret.