(Oppland Arbeiderblad)

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland har tiltalt en kvinne på Hadeland for grovt underslag. De mener hun beriket seg selv på ulovlig måte mens hun var regnskapsfører for et enkeltmannsforetak i Søndre Land for noen år tilbake.

I perioden fra januar 2008 til november 2011 skal hun ha overført til sammen 825.871 kroner fra foretakets konto til sin egen. Hun hadde disposisjonsrett over firmakontoen for å blant annet kunne betale fakturaer på innehaverens vegne.

Underslag defineres i straffeloven som grove når «verdien av det underslåtte er betydelig, eller er forøvet av offentlig tjenestemann eller underslaget er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet». Strafferammen er i slike tilfeller fengsel i inntil seks år.

Hovedforhandling er berammet til 24. april 2018 i Gjøvik tingrett. Thorbjørn Klundseter har varslet påstand om erstatning til fornærmede.