Hun lytter til barna

Anne Lindboe, barneombud

Anne Lindboe, barneombud

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Tirsdagens leder: Barneombudet gjør mye bra. Nå kommer resultatene etter at et ekspertutvalg har jobbet med temaet mobbing. Og ekspertutvalget består ikke av akademikere. Det består av barn og unge som har førstehåndserfaring med mobbing.
Utvalget består av 22 barn og ungdommer i alderen ni til 19 år. De har fått fortelle om sine møter med de voksne, og systemet som skal stanse mobbing og krenkelser i skolen. Rapporten samler barnes erfaringer, og deres anbefalinger for å gjøre systemet bedre.
To jenter fra Hadeland er med i ekspertgruppen. Vi har snakket med den ene jenta, og hun har klare råd å komme med. Enkle, praktisk og gjennomførbare råd. Som for eksempel at det bør være flere lærere ute i friminuttene som følger med på det som skjer. Jentas far er glad for at barneombudet faktisk har tatt med barna på råd.
Det virkelig positive med gruppa som er satt ned er at de får lov å komme med sine historier og sine anbefalinger. Det er ikke voksnes tankesett som skal få bestemme, men rett og slett det enkelte barn og deres opplevelser. Når barnas råd i stor grad samsvarer med anbefalinger fra ulike eksperter på antimobbearbeid og klasseledelse så bør det være verdt å lytte til.
I rapportens innledning understrekes det at flertallet av elevene i norsk skole har det bra på skolen. Rapporten er ikke en rapport om de som har det bra, eller de skolene som gjør en bra jobb. Det er en rapport om hvordan det oppleves for elevene når systemet svikter. Det handler om å bli frosset ut, å ha få eller ingen venner på skolen, om baksnakking, krenkende ord og handlinger. Over tid, fra noen måneder til flere år. Barna forteller om bagatellisering, eller at voksne snakker bort det som har skjedd. Flere har fått høre at det «går sikkert bra».
Vi er glad for at barneombudet tar dette på alvor, og gjør forsøk på å se opplevelsene nettopp fra barnas ståsted. Det er en viktig påminnelse i arbeidet mot mobbing. Lytt til de det faktisk gjelder.

Vi er glad for at barneombudet tar dette på alvor, og gjør forsøk på å se opplevelsene nettopp fra barnas ståsted.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken