Eivind Skari (21) vil ta med hele kommunestyret på gårdsarbeid

Eivind Skari stiller til valg for Senterpartiet i Gran, og er opptatt av distriktspolitikk og landbruk.