Etter to utfordrende år for reiselivsnæringen, vil regjeringen gjøre det enda vanskeligere for bedrifter å få tak i ansatte. Det vil ramme hoteller og restauranter i distriktene hardest.

På LO-kongressen varslet Jonas Gahr Støre en «storrengjøring» i norsk arbeidsliv, og gjorde det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå vasker for harde livet. Første runde med vaskekosten skal forby bedrifter å benytte innleid arbeidskraft til sesong- og prosjektarbeid. Ikke bare vil det gå hardt utover hoteller som kun driver på vinteren, eller restauranter som drar inn nesten alle inntekter på sommeren. Det vil vaske bort bedrifter i distriktene som mangler arbeidskraft.

I gamle Oppland mangler om lag 2 av 3 bedrifter ansatte med riktig kompetanse. De fleste mangler folk med fagutdannelse, og mange er avhengig av flere ansatte deler av året. At bedrifter har mulighet til å leie inn arbeidskraft i perioder på grunn av store sesongvariasjoner er viktig. Ikke fordi man ønsker mest mulig innleie, men fordi bedriftene har store sesongvariasjoner. Noen restauranter har kunder bare om sommeren og holder stengt om vinteren, mens andre har brorparten av årsomsetningen sin i vinterferien og påsken. Behovene er derfor ulike.

Regjeringens forslag vil gjøre det umulig for mange bedrifter å få tak i arbeidskraften de trenger når kundene er der. Ifølge en undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv vil det føre til at nesten hver fjerde reiselivsbedrift vil få redusert kapasitet til å ta imot gjester, og hver tiende bedrift vil måtte gi slipp på arbeidsplasser.

Det er ikke bare dårlig nytt for bedriftene, men også for arbeidstakere. Flere kan miste jobben, og flere vil bli permittert utenfor sesongen når bedriften kanskje ikke tar imot gjester.

Med andre ord blir det mer usikkerhet og mindre trygghet både for ansatte og lokalt næringsliv.

Aller hardest vil storvasken ramme distriktene. I storbyene er det også et skrikende behov for ansatte med riktig kompetanse, men der finnes det flere folk og mer arbeidskraft enn ellers i landet. Det er på bygda lokale hoteller og restauranter vil slite mest med å finne folk. Den distriktsfiendtlige politikken er dobbelt urettferdig.

Svaret på utfordringen til bedrifter som sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft må være å gi flere utenfor arbeidslivet fagbrev. Høyre har blant annet foreslått å gjøre det lettere for voksne å fullføre videregående utdanning. Svaret fra regjeringen er heller å gjøre det enda vanskeligere for bedrifter å ansette folkene de trenger.

I beste fall fører det til at færre får prøve seg i arbeidslivet, i verste fall konkurser og tapte arbeidsplasser. Begge deler er dårlig nytt for våre lokale reiselivsbedrifter som jobber hardt for å komme seg på beina igjen.

Reiselivsbedriftene våre trenger ingen storrengjøring, de trenger kompetent arbeidskraft og fleksibilitet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har dessverre valgt å låse seg inne på bøttekottet.