Vi nærmer oss et viktig valg for Innlandet og lokalsamfunnet på Hadeland. Noen er allerede i gang med å drive valgkamp, og resten er også snart ute på banen. 

9. september neste år skal valglokalene fylles opp av mennesker i alle aldre med forskjellige lister og meninger. Det alle må huske på før de leverer stemmeseddelen, er at dette er et valg som utgjør framtiden for Innlandet. Derfor er det også lurt å tenke over hvilken alder det er på personene akkurat du setter på din liste.

For mange kommer valget i 2019 til å bli en lett avgjørelse å ta. De fleste kommer til å stemme på de samme vanlige, altså de som har vært med i tjue år og som man alltid har stemt på.

Selvfølgelig kan dette være betryggende til en viss grad, men jeg våger å påstå at ikke alle tenker på konsekvensen av det «betryggende» valget de kommer til å ta.

Ikke alle tenker på at én mann som pusher 60 har en mer passiv framtidsvisjon enn én ungdomspolitiker med et brennende engasjement for lokalsamfunnet sitt.

Dersom det velges like mange eldre til å sitte i kommunestyrer eller fylkesting som før, kan politikken som føres fort bli lite framtidsrettet og lite bærekraftig.

I en region som Innlandet, hvor de to fylkene som slås sammen har et aktivt stigende antall eldre og et av de høyeste antall unge som flytter ut av fylket i hele Norge, kan det fort bli mangel på nye ideer som løser nettopp disse problemene.

Dette mener jeg er grunnet et større fokus på de eldre enn de yngre, fordi de fleste kommunestyrer og fylkesting består av kun personer i den eldre aldersgruppen. Skal vi finne en løsning på dette problemet, må vi få inn unge representanter!

Etter hvert som valget skal tas, håper jeg avgjørelsen ikke blir tatt på bakgrunn av hvem som har vært med lengst i politikken.

Jeg håper dere tenker på hvem som er mest engasjert og hvem som vil bygge et best mulig fylke og lokalmiljø for framtiden. Jeg ønsker også å minne dere på at erfaring ikke kommer med alderen, men at erfaring kommer med engasjement og vilje.

Elisabeth Tangen

Elisabeth Tangen (16) kommer fra Gran. Hun er skribent i uRed, liker å lese bøker og er glad i å trene. Hun går i tiende klasse ved Kristelig Gymnasium og er aktiv i Unge Høyre.