Fra 1. august er opplæringsloven endret for å sikre at elever som ikke har det trygt på skolen, skal få rask og god hjelp. Disse endringene gjelder kapittel 9A i opplæringsloven, som gjelder skolemiljøet.

Hvis eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø, har skolen plikt til å gjøre noe med det. Kapittel 9A gjelder alle offentlige og private skoler, fra grunnskolen og til og med videregående.

Trygt og godt skolemiljø

Gran ungdomsskole (GUS) har laget en sosial læreplan som er tilsvarende til endringene i kapittel 9A. Her står det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

GUS har et stort fokus på å gjøre elevene oppmerksomme på og informere om mobbing, og hvordan de forebygger den. I planen står det også hvordan lærere og ansatte skal sørge for at alle har et godt miljø på skolen, og elevene skal bli involvert i arbeidet.

Elevene på Gran ungdomsskole synes det er bra at det har kommet et nytt regelverk.  

– Det er bra at det har kommet et regelverk som tar vare på eleven, og at lærerne må ta mobbing mer seriøst, sier Anna Hval Skiaker (15).

– Et slikt regelverk skal jo egentlig ikke være nødvendig, men uansett hvor man går er det en eller annen form for mobbing. Derfor syns jeg det er kjempebra at dette har blitt vedtatt, sier Liburn Zhuri (15).

Fokus på psykisk helse

Et av tiltakene Gran ungdomsskole har gjort, er å sette av en hel dag hvor de markerte verdensdagen for psykisk helse. Elevrådet hadde aktiviteter gjennom dagen, som gikk på tvers av klasser og trinn. I år var temaet hverdagslykke.

Elevrådet mente at det var viktig å ha noe å glede seg til i hverdagen, og at den tingen ikke nødvendigvis er lik for alle. Verdensdagen for psykisk helse var 10. oktober, men Gran ungdomsskole markerte dagen den 12. oktober.