Når tiden kommer for å konfirmere seg, blir mange usikre på om de skal konfirmere seg kristelig eller borgerlig. Oline Næss (14) og Julie Rønningen (14) fra Gran har klare meninger om hva de vil.

Jentene forteller at de vil konfirmere seg på grunn av tradisjon og markeringen til voksenlivet. De forteller begge at de hadde et fritt valg når det kom til selve konfirmasjonen.

– Jeg synes egentlig ikke familien min presset meg, for jeg ville ha kristen og det var mitt valg uansett, forteller Oline.

Julie forklarer at siden hun ikke ble døpt kristelig, velger hun å konfirmere seg borgerlig.

 

Støtte fra familien

Julie forteller også at familien støtter henne.

– De støtter meg uansett hva jeg hadde valgt, og til syvende og sist er det mitt valg om jeg vil konfirmere meg kristelig eller borgerlig, sier hun.

Jentene har respekt for at andre velger annerledes enn dem selv.

– Jeg har ingen tanker om de som konfirmerer seg borgerlig. Valget er deres, og det er greit, sier Oline.

Julie mener alle må få velge selv uansett hva de tror på.

Helt greit

Jentene har også noen tanker om hvordan de opplever selve konfirmasjonen så langt.

– Jeg synes kristelig konfirmasjon er helt greit så langt. Det er noe som er interessant, mens annet er litt mindre spennende, forteller Oline.

 

Derimot har hun ikke like mye kunnskap om den borgerlige konfirmasjonen som den kristelige, men hun forteller om at hun synes temaene om holdninger og adferd, respekt og toleranse, høres spennende ut.

KONFIRMASJON

I 2016 var det 3.758.070 medlemmer i Den norske kirke. Dette utgjør 71,5 prosent av befolkningen.

60 prosent av 15-åringene valgte konfirmasjon i kirken i 2016. Det er en nedgang på 3,9 prosentpoeng sammenlignet med fire år tidligere.

Kilde: Statistisk sentralbyrå