Nils Jørund Lieberg Stieng: Vi trenger ikke gratis skolemat i Gran!

DYRT: - Skolemat vil bli dyrt. Det er andre ressurser jeg mener er viktigere for læring, skriver Nils Jørund Lieberg Stieng.

DYRT: - Skolemat vil bli dyrt. Det er andre ressurser jeg mener er viktigere for læring, skriver Nils Jørund Lieberg Stieng.

Av
DEL

Gratis skolemat er et aktuelt tema i politikken som angår barn og unge i stor grad. Jeg mener gratis skolemat i grunnskolen er bortkasta penger. Det er andre ting som bør prioriteres.

Mange er for gratis skolemat. Mange tror dette vil være mer rettferdig for lavinntektsfamilier, gi bedre resultater i skolen og sikre elevene bedre helse. Ifølge en forskningsrapport fra Nordisk ministerråd har mat i skolen marginal betydning for læring og helse.

Rapporten viser derimot at frokost har stor betydning for læring og helse. Dette gjelder uansett om frokosten spises hjemme eller på skolen. Alle kan være enig om at det er viktig for elever å få i seg sunn mat. Jeg mener at skolemat ikke er måten å gjøre det på.

Elever må venne seg til å spise mat hjemme og å lage matpakke. Å lære å lage matpakke er en viktig del av oppveksten, ikke fordi matpakka er en «norsk tradisjon», men fordi da lærer man å ta ansvar for seg selv, sin ernæring og helse.

Ingen liker å være skrubbsulten i mattetimen. Det er viktig å lære å ta ansvar for sin egen mat, både for skole og arbeidsliv. Dessuten vil mat til alle elever bli en veldig krevende oppgave. Elever har varierte matvaner og matbehov. Allergier, vegetar/vegan, kosher, halal osv. Du vet best selv hva slags mat du liker og kan spise, derfor er det verken kommunen, skolen eller læreren sin jobb å gi deg mat.

Gran kommune har svak økonomi. Med byggingen av det nye sykehjemmet, vil økonomien bli enda dårligere. c

På Brandbu ungdomsskole, har vi lærebøker som er over ti år gamle. I år fikk alle i 10. klasse skole-pc, to år etter Gran. Noen var heldige og fikk relativt nye pc-er, mange fikk eldgamle maskiner som kan ta flere minutter å logge inn på. Dette er både demotiverende og læringshemmende. Mangel på gode læringsressurser må løses før skolemat. Det er viktig at skolen har utstyr som gir elevene teknologisk kompetanse til framtidige jobber.

Norge er et av verdens rikeste land. Likevel er det familier som har dårlig økonomi. Det er også familier som sliter med å tilby barna sine et sunt og variert kosthold. Ifølge Bufdir levde cirka 11 prosent av barn i Gran kommune i husholdninger med lav inntekt i 2017.

Gran har nesten to prosent flere lavinntektsfamilier enn landsgjennomsnittet, samtidig har antallet i Gran økt med over tre prosent siden 2013. Gran har altså en stor fattigdomsutfordring. Etter min mening er ikke løsningen på dette å gi alle, inkludert de resterende 89 prosent av barna, gratis skolemat.

Gratis skolemat koster mye. Kommunen må øke eiendomsskatten for å betale dette, noe som vil gi enda flere økonomiske problemer til mange familier. Løsningen min er å gi en ekstra hjelpende hånd til de som faktisk trenger det.

Dette ville jeg gjort gjennom å øke barnetrygden til lavinntektsfamilier til et nivå der den vil dekke mer av barnets behov. Dette vil selvfølgelig også koste litt penger, men det vil ikke koste i nærheten av like mye som gratis skolemat til alle.

Det er ikke kommunens jobb å gi deg mat. Barnetrygden burde bli mer tilpasset i forhold til inntektsnivået til familier så alle får råd til å dekke livsviktige ressurser for barn og ungdom. Gran bør prioritere andre ting enn skolemat.

Som statsminister Erna Solberg sa:
Det er mye enklere for en forelder å putte en matpakke i ryggsekken, enn å putte en mattelærer i ryggsekken. Det elever i Gran trenger mer enn skolemat, er faglærere og læremidler.

Nils Jørund Lieberg Stieng

Nils Jørund Lieberg Stieng (15) er skribent i uRed. Han kommer fra Moen, og liker å drive musikk på fritiden. Han er samfunnsengasjert og går til daglig på Brandbu ungdomsskole.

Send tekst og bilder «

Har du noe du vil dele med uRed? Her kan du sende inn!

Artikkeltags