Petra Jønnes: Det må være lov å være best

Petra Jønnes

Petra Jønnes

Av
DEL

I Norge har folk som går ut og sier «jeg er best» fått mye hets, både i media og på andre plattformer. Det er fortsatt noen som snakker janteloven imot, de bryter den uskrevne regelen og blir ofte framstilt som selvgode og egoistiske. Mange av dem som snakker mot janteloven i Norge i dag er idrettsstjerner, de har gjort og gjør gode prestasjoner i idrettsverden. I avisene kan vi stadig se oppslag og overskrifter som lyder slik «er han for cocky for sponsorene» eller «det grenser mot arrogant oppførsel».

Slike situasjoner skjer ikke bare i idrettsverden, men hverdagen bærer også preg av dette. Man kan se store forskjeller mellom de røde og de blå politiske partiene. De røde partiene er for likestilling. At alle skal bli behandlet likt og at det skal være små forskjeller mellom folk i samfunnet. De blå partiene er også for likestilling og likeverd, men de er for ting som kan framheve forskjeller i samfunnet, for eksempel private skoler. Når man er best er det ikke da greit å si at man er best?

Personlig synes jeg det norske skolesamfunnet er for rødtstyrt i forhold til prestasjoner. Ledelsen på norske skoler er heldigvis veldig opptatt av likestilling. Derfor skal alle behandles likt. Dessverre er det mange, som misforstår konseptet med likestilling, for likestilling betyr ikke likt. Folk skal bli behandlet likt når det gjelder muligheter og rettigheter, generelt likestilling. Det flere gjør feil, spesielt i skolesystemet er at man behandler alle likt. Hvis man behandler alle elever likt i skolen kommer man ingen vei.

Talenter eller elever som er faglig lenger framme enn andre i sin aldersgruppe kan gå glipp av muligheten til å utvikle seg på sitt nivå. Mens de som sliter mer får heller ikke tilrettelagt undervisning til sitt nivå hvis alt skal være helt likt. Folk er forskjellige, sånn er det bare, man er gode på forskjellige ting. Det er også flere som er mot at elever skal få karakterer, nettopp fordi de igjen mener dette skaper forskjeller mellom folk, og at man tydeligere kan se sprik i ferdighetsnivå. Jeg vil ha karakterer, for å se hvor jeg selv ligger an, og hva som kan bli bedre.

Uansett om man skulle ønske folk kunne like mye til enhver tid, så er det ikke sånn. Noen lærer fortere enn andre, og det må også være lov. Likestilling betyr ikke likt. Det viktigste er å ta hensyn til alle, og ikke rakke ned for å heve seg selv opp. Om man har et talent man er stolt av synes jeg man skal få si det høyt, det må være lov å være best.

Alle burde kunne skryte av seg selv, og av sine gode prestasjoner. Da skaper man et samfunn hvor det er greit å være god til ting, og ikke som nå hvor folk ikke klarer å ta imot et kompliment fra en annen person, fordi det ikke er lov å skryte av seg selv. Vær mot andre slik du vil at de skal være mot deg, men også skryt av deg selv som du gjør av andre.

Petra Jønnes

Petra Jønnes (14) kommer fra Brandbu og går på brandbu ungdomsskole. Hun er skribent i uRed og på fritiden går hun i Fagerthun barne og ungdomsteater (FABU), synger, spiller gitar og svømmer.

Send tekst og bilder «

Har du noe du vil dele med uRed? Her kan du sende inn!

Artikkeltags