Helene Gamme: For lite fysisk aktivitet i skolen

Helene Gamme.

Helene Gamme. Foto:

Av
DEL

I desember 2017 vedtok Stortinget at alle barn skal ha minst en time med fysisk aktivitet i skolen hver dag. Over ett år senere har det skjedd lite.

Det blir mye på en gang

Jeg mener at det er for lite fysisk aktivitet og praktiske fag i skolen. Aktivitet er helt nødvendig for barns utvikling, både fysisk og mentalt. I dag fungerer det gjerne slik at barna sitter stille i et klasserom for å lære, mens bevegelsen skjer i friminuttene. Mange barn kan også føle seg frustrerte eller at de ikke får til så mye i teoretiske fag fordi det kan bli mye på en gang.

Presterer bedre på skolen

Ved å legge inn flere praktiske oppgaver, vil flere elever føle mer mestring. I tillegg har forskning bevist at barn som er i mye fysisk aktivitet presterer bedre på skolen. De blir mer oppmerksomme, husker og lærer bedre og får bedre psykisk helse.

Det beste bidraget til å jevne ut sosiale helseforskjeller

Ifølge Den norske legeforening har fysisk aktivitet en stor sammenheng mellom utdanningsnivå. Barn av foreldre med lavere utdanning beveger seg generelt mindre enn barn av foreldre med høyere utdanning. Mer fysisk aktivitet i skolen er kanskje det billigste og beste verktøyet vi har for å utjevne sosiale helseforskjeller. Det vil bidra til å etablere gode vaner tidlig.

Vil huske bedre

I et nytt forsøk har danske forskere testet effekten av fysisk aktivitet
etter skoletimer. I studien fikk forskerne 77 barn fra tredje og fjerde klasse på Bellahøj skole til å gjennomføre en oppgave. De delte opp klassene i tre grupper. To av gruppene skulle være aktive, mens den tredje skulle bare sitte stille. Når de så fikk oppgaven, gjorde de aktive gruppene det 10 % bedre i gjennomsnitt enn de som hadde sittet stille. Dette beviser at hvis barn får litt fysak etter skoletimer, vil de huske bedre og lære mer.

Jeg tror at å legge inn i hvert fall en time fysak hver dag vil øke flere elevers mestringsfølelse og trivsel på skolen. Det er jo en grunn for at Stortinget vedtok dette.

Helene Gamme

Helene Gamme (14) kommer fra Gran. Hun er skribent i Ured, liker å spille fotball og ta bilder. Hun har hatt ett år med medier og informasjon som valgfag på ungdomsskolen.

Send tekst og bilder «

Har du noe du vil dele med uRed? Her kan du sende inn!

Artikkeltags