Om noen få uker må alle tiendeklassinger ha søkt seg inn på videregående. Det er til sammen 13 ulike utdanningsprogram. Hvordan i all verden skal vi vite hvilke vi skal velge?

Ulike jobber krever ulik utdanning, så valget er egentlig ganske enkelt for dem som vet godt hva de vil bli. Men hva med oss som ikke har peiling? Hvordan skal vi vite hvilke linje vi skal gå når vi ikke engang vet hva vi vil bli?

Jeg har tenkt mye på dette og har bestemt meg for at et studie-forberedende utdanningsprogram er et trygt valg for meg. Da har jeg tre år til på å bestemme meg for hva jeg vil videre. Men vi må også tenke mye på hvilke opptakskrav de forskjellige universitetene har hvis vi planlegger høyere utdanning. Også programfagene må tilpasses etter andres behov. Mange universiteter krever at man har en kunnskap i matte som du bare får ved å gå realfag, mens ved andre utdanninger kan det lønne seg å velge programfag som språk og økonomi. Det er så mange krav til hva du skal velge og det gjør det hele veldig forvirrende. Hele prosessen med søking er egentlig preget av alle valgene og alle kravene som stilles til utdanningen du ønsker deg.

Vi har fått masse informasjon fra både lærere på ungdomsskolen og fra de videregående skolene om hvilke muligheter vi har. Vi har vært på kveldsskole, åpen skole og utprøvningsdag, men fortsatt er det mye usikkerhet. Mange har familie og venner med sterke meninger om hva de bør gjøre, og dette fører til at de blir redde for å skuffe familien ved å velge det de egentlig vil.

Så derfor er min oppfordring til alle de tvilende tiendeklassingene der ute: blås i hva alle de andre mener, og gjør det som er riktig for deg! Det er tross alt din framtid og uansett hva de andre måtte mene så er det du som må leve med de valgene du tar.