Politikk handler om fordeling av goder og byrder, hvordan vi skal løse diverse problemer og det handler om lover og regler. Sånn alt i alt, politikk handler om hvordan landet skal styres.

Politikk kan virke litt komplisert, noe som fører til at mange unge ikke skjønner så mye, og mister interessen. Det er selvfølgelig mange ungdommer som engasjerer seg, men enda flere burde hive seg på!

Som 18-åring får du stemmerett, og kan stemme. Og allerede som 16-åring kan du stemme ved kirkevalget. Og da er det lurt å vite litt om hva du faktisk stemmer på. Det er lurt å engasjere seg, for samfunnet du lever i, blir styrt av politikerne. De bestemmer framtiden, dermed er du også med på å bestemme den. Det er også greit å ha en viss forståelse av hva som skjer, hvorfor det skjer og hva slags konsekvenser ting kan få.

Du synes kanskje at politikken og landet er bra som det er nå, men om du ikke engasjerer deg nå, når skal du få satt deg inn i politikken da? Du tenker kanskje at alle andre engasjerer seg og passer på at landet forholder seg bra, men mens du er opptatt med å la alle andre styre landet, så styrer de oss kanskje en helt annen vei enn hva du vil. Husk at du kan være med å bestemme over framtiden og sikre et bedre liv for neste generasjon.

Mange ungdommer engasjerer seg da de får muligheten. Selv om vi ungdommer har det veldig bra her i landet, så må vi tenke at vi blir eldre, og at ting fort kan forandre seg. Mange føler at deres stemme ikke har noe å si for sluttresultatet, men det er der problemet ligger. Folk stemmer ikke, og da er det de få som bestemmer over alle. Og dette er en stor fare for demokratiet.

For at ungdom skal engasjere seg mer, så bør foreldre oppmuntre, og vi burde lære mer om det på skolen. Politikken burde starte allerede på ungdomsskolen.

Vi lærer lite om politikk på ungdomsskolen, og hvis en først lærer noe, så er det forklart på en så komplisert og kjedelig måte at de fleste faller av. Det er viktig at lærerne engasjerer elevene til å bry seg om politikk på ungdomsskolen, for da de begynner på videregående er det ikke lenge igjen før de kan stemme.

Er ikke du fornøyd med sånn landet styres, da må du bruke din stemmerett – for din stemme teller!