Ta for eksempel et boligkjøp. Hva gjør jeg når jeg skal kjøpe min første bolig? Hvor leter jeg, hvordan kjøper jeg den og trenger jeg en megler? Når skal jeg snakke med banken, hvor mye trenger jeg i egenkapital og hva er et prospekt?

Alle disse spørsmålene kommer opp i en slik prosess, og blir vanskelige å svare på hvis man ikke har «erfarne voksne» rundt seg som kan hjelpe og forklare.

Jeg er heldig. Jeg har foreldre som er tålmodige og hjelpsomme, og som tar seg tid til å forklare ting for meg når jeg må ha det inn med teskje for ørtende gang. Andre er ikke like heldige, og jeg synes det er dumt at de kommer dårligere ut fordi de ikke har noen til å forklare slike ting for seg.

Jeg skal ikke si at vi ikke lærer nyttige ting på skolen, snarere tvert imot, jeg mener skolen er veldig viktig. Likevel ser jeg rom for forbedringer, her i form av et fag som er mer fokusert på å forberede oss på framtiden og hva den vil bringe.

Det hadde vært mye bedre om vi hadde lært denne type ting på skolen. Av folk som kan det og som vil hjelpe ungdommen på best mulig måte med å forstå hvordan man klarer seg på egen hånd. For hvordan gjør man det? Hvordan skaffer man seg bilforsikring, jobb eller bolig? Hva er rettighetene mine på arbeidsmarkedet, og hva er velferdsordningene vi har i Norge?

På skolen har jeg lært at det var Akbar den store som ledet Mogulriket på slutten av 1500-tallet, at en tredjegrads polynomfunksjon har 3 som den høyeste eksponenten og at Aztekerne i Mexico hadde en økonomi basert på mais. Men hva er en selvangivelse, og hva gjør jeg med den? Hvordan betaler jeg skatt og hvem ringer jeg om bilen stopper midt i vegen?

Dette er spørsmål man ikke får besvart på skolen, men som man må finne ut på egen hånd. Hadde det ikke da vært bedre om dette ble en del av læreplanen framfor at ungdom må google seg fram til hvordan man klarer seg på egen hånd?

Mari Volden

Mari Volden (18) kommer fra Brandbu og er skribent i uRed. På fritiden liker hun å se på filmer og serier, og hun er medlem i Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) og Hadeland Sosialistisk Ungdom (SU).