Verden har forandret seg mye siden sommeren 2020 hvor jeg og høyrepolitiker Lasse Lehre skrev om vegbygging langs riksveg 4, og andre steder.

La meg starte lokalt:

På Hadeland kan Lehre og andre interesserte følge med på at det bygges ny motorveg fra Roa til Gran. I bakkene opp mot Lygna ble det åpnet ny trafikksikker veg med bedre framkommelighet som årets julegave til rv. 4 trafikken.

Les også

Blir det noe vei, Davik?

I løpet av året fortsetter vi arbeidet forbi Lygna. Folka mine har laget ny reguleringsplan slik at vi legger vegen i utkanten av en av myrene over åsen, i stedet for rett over myra. Erfaringene fra vegbygging i myr på Roa og oppe på Lygna vil være viktig for videre vegbygging i Norge.

Internasjonalt har økte råvarepriser og krig i Ukraina gjort det dyrere å bygge veg i Norge og ellers i Europa. Det har gitt utslag nasjonalt i at regjeringen blant annet har strammet inn på samferdselsinvesteringer senest i Statsbudsjettet for 2023, samtidig som det skal brukes mer penger til forsvaret.

Stramt budsjett gir stram NTP

Statsbudsjettet for 2023 er utgangspunktet for transportetatenes innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036. Vegvesenets innspill er laget på bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Jeg har aldri opplevd et så stramt riksvegbudsjett i min tid som leder i Statens vegvesen. År for år kan riksvegbudsjettet bli halvert fra dagens NTP, hvis de rammene vi har prioritert etter blir vedtatt av Stortinget. Investeringene vil i snitt gå ned fra 20,5 milliarder kroner til 9,6 milliarder kroner. Samtidig skal vi i flere år betale på vegprosjekt som er vedtatt og startet opp. Da sitter vi igjen med 3,5 til fire milliarder kroner til nye vegprosjekt.

Viken, Nittedal og Oslo må bidra for å finne en god løsning for rv. 4 i sør sammen med Statens vegvesen. I nord har Nye Veier tatt over vårt arbeid. Statens vegvesen og Nye veier får penger i fra samme kassa, og betaler regningene i det samme markedet. Vegvesenet har åpnet flere vegprosjekt raskere og rimeligere enn planlagt de siste årene, også på riksveg 4.

Vi er helt enige i at det er stort behov for en helhetlig løsning på rv. 4 fra Mjøsbrua til Oslo. Rulleringen av NTP neste år, vil gi oss en pekepinn på når det kan skje.