Uten sikker viten må vi gjøre så godt vi kan

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jan Helge Ekeren skriver: «Ettersom ØKM mener jeg er en som «ikke har satt seg inn i den sida av saken i det hele tatt», tillater jeg meg å be ØKM presentere regnestykker for levetidskostnader for sykehjemsplasser framfor (selvfinansierende?) omsorgsboliger.»

Hvis JHE hadde fulgt møtet i kommunestyret den 17.12, ville han ha visst at det kan jeg ikke. Han ville nemlig ha hørt at John Olve Johnsen fra Gran Bygdeliste stilte dette spørsmålet til rådmannen flere ganger, uten at det var mulig for rådmannen å svare.

LES OGSÅ: Om uansvarlighet og litt om retorikk

Jeg kunne leike rådmann og sette i gang med beregninger basert på én av mange rapporter fra Agenda Kaupang i denne saken, «Prinsipper for bemanning i nytt helse- og omsorgssenter» fra 2018. Der står det bemanningstall med tilhørende kostnader for alle kriker og kroker av det planlagte bygget. (Som ofte før er jeg ikke brått sikker på at alle antakelsene i denne Agenda Kaupang-rapporten er riktige heller, og jeg skjønner ikke en gang nøyaktig hvilke forutsetninger som ligger til grunn for tallene.) Så kunne jeg ha supplert med antatte kostnader for fysisk drift, og til slutt med renter og avdrag pr. år for hele prosjektet. Jeg måtte også ha fordelt felleskostnader mellom sjukehjemsplasser og omsorgsboliger etter tykkje og teft (muligens etter kvadratmetere, muligens etter antall plasser, muligens etter antatt bruk), og til slutt lagt sammen. Og jeg måtte ha sett helt bort fra antakelsen om at omsorgsboligene blir «selvfinansierende».

Men jeg vil ikke leike rådmann. Hvis ikke han kan svare, så kan ikke jeg det heller. Uten sikker viten må vi gjøre så godt vi kan, basert på det vi veit. Og den aller sikreste viten vi hadde i denne saken var antall millioner rådmannen foreslo at vi skulle låne.

Politikk dreier seg om prioritering. Jeg anbefaler JHE å ta en titt på den økonomiplanen som flertallet har vedtatt. Der er det ikke plass til å spikre opp så mye som en dørkarm på Jarenskolen eller andre skoler de første fire åra. I tillegg blir det gjort nye kutt i drift av barnehager og skoler. Så kan han prøve å forestille seg hvordan økonomiplanen ville se ut med låneopptak på ytterligere 131 millioner. Da trur jeg han vil han bleikne av skrekk.

I tillegg kommer det sterkt underkommuniserte faktum at behovet for reine sjukehjemsplasser ikke blir ivaretatt for mange år framover i det prosjektet vi nå har sagt nei til – i hvert fall hvis vi holder oss til den vedtatte «Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040»: I god tid før 2030 må vi bygge ut med flere sjukehjemsplasser, sier strategien. Og da er forutsetningen at alle som kan bo i omsorgsbolig faktisk bor der, så dette er sjukehjemsplasser vi ha. Det forslaget som ble vedtatt møter dette behovet, samtidig som kommunens lånebehov blir mindre.

Men det stemmer at vedtaket ikke ivaretar behovet for omsorgsboliger. Da er vi nødt til å basere oss på private løsninger, slik vedtaket sier: «Videreføring av tilsvarende dagens ordning med private tilbydere av heldøgns omsorg vil fortsatt være et viktig supplement.»

Selvfølgelig må vedtaket følges opp med detaljert planlegging, deriblant en revidert Helse- og omsorgsstrategi. Men vi får i hvert fall økonomisk pusterom til å ta oss litt bedre av skolene. Ikke mye – men litt.

Det er helt rett når JHE antyder at en endret plan kan iverksettes vesentlig rimeligere på Skjervum enn på Sagatangen. Der har vi dessuten den tilleggsbonusen at det gamle sjukehjemmet kan bygges om til omsorgsboliger!

JHE kan føle seg trygg på at Gran Bygdeliste kommer til å belyse disse sidene av saken også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken