Mathias Sigvart Guddal er 21 år, og stiller til valg for Rødt i Gran kommune. Han er kandidat nummer 18 på Felleslista for SV og Rødt. Han studerer sosiologi på Universitetet i Sørøst-Norge, og på fritiden liker han å lese bøker, diskutere politikk og sette seg inn i globale hendelser.

– Hva fikk deg til å bli interessert i politikk?

– Jeg har alltid hatt en stor interesse for historie, spesielt i henhold til hvordan imperier stadig har byttet på landområde og funnet unnskyldninger til å brutalt mishandle hverandre. Dersom man ønsker å vite noe spesielt om det og stoppe det fra å skje igjen, så er det viktig å vite litt om politikk. Den ene interessen førte til den neste.

– Hva fikk deg til å stå på liste for et lokalt parti?

– Slik jeg ser det burde alle villige individer stå fram for det de mener er riktig. Partiet spurte om frivillige og jeg ble med.

– Hvorfor er du engasjert i Rødt?

– Rødts politikk samsvarer mest med det jeg mener. Jeg brenner veldig sterkt for sosialpolitikken og utenrikspolitikken til Rødt, samt dem og deres allierte sitt ønske om å fortsette å kjempe for kommunen sin suverenitet.

– Hva er din hjertesak?

– I bunn og grunn er det utenrikspolitikk. Jeg er i sterk opposisjon mot Nato og Norges involvering i krigerske operasjoner som bare har bidratt til å skape mer ustabilitet, lidelse og terror. Men for kommunen er det helse, velferd og ikke minst utdanning. Tross hvor rettferdig og likestilt mange vil poengtere at Norge er i dag, så er det viktig å kjempe for å gjøre det enda bedre. Vi lever fortsatt i et samfunn hvor opprinnelse betyr og gagner mer enn hjerte og innsats.

– Hva ville du gjort hvis du var ordfører for en dag?

– Jeg ville bedt om råd blant dem som har mest erfaring. Så ville jeg forsøkt å skape en plan for videreutvikling av kommunens ordninger for psykisk helse, spesielt i henhold til skolen. Forhåpentligvis ville jeg hatt mer enn 24 timer.

FAKTA Felles valgliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Gran

1. Liv Kristin Lyngstad (1989)
2. Bjørn Erik Dokken (1983)
3. Helge Midttun (1955)
4. Anne Berit Kristensen (1953)
5. Svein Thomassen (1959)
6. Dag Vidar Nicolaisen (1944)
7. Maja Leonardsen Musum (1985)
8. Jon Strindhaug (1955)
9. Martha Berger (1950)
10. Inge Alexander Gjestvang (1983)
11. Idunn Rækken Marthinsen (2000)
12. Øivind Johansen (1968)
13. Tatiana Nordhagen (1954)
14. Leif Harald Pollestad Høghaug (1974)
15. Bente Calmeyer Gauslaa (1956)
16. Allan Bjerke Andersson (1982)
17. Hedda Stensli (2000)
18. Mathias Sigvart Guddal (1997)
19. Murebwayire J D Sharazi (1956)
20. Liv Isaksen (1955)
21. Mie Pedersen (1951)
22. Ole Gunnar Monsen (1950)
23. Elisabeth Teigen Høghaug (1985)
24. Arnfinn Malme (1950)
25. Evy Kristin Karter (1954)
26. Marit Vinger (1945)