Utsatte sak om frikjøp av varaordføreren i Jevnaker – tallene stemte ikke

IKKE KLART: Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, ønsker å ha varaordfører Kristine Belsby i 20 prosent stilling.  Saken ble utsatt tirsdag.

IKKE KLART: Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, ønsker å ha varaordfører Kristine Belsby i 20 prosent stilling. Saken ble utsatt tirsdag. Foto:

Saken om frikjøp av varaordfører ble utsatt da den skulle til behandling i kommunestyret i Jevnaker.

DEL

Ordfører Morten Lafton har fremmet en sak til behandling om frikjøp av varaordfører Kristine Belsby i 20 prosent stilling. Saken ble vedtatt mot én stemme, og skulle sluttbehandles i kommunestyret. Ifølge saksframlegget ville kostnaden være 11.000 kroner høyere ved et frikjøp, enn ved møtegodtgjørelse slik dagens ordning fungerer.

Så langt kom den imidlertid ikke, skriver Ringerikes Blad.

– Saken utsettes til neste møte. Det viser seg at tallgrunnlaget vi har brukt ikke er riktig, og vi må komme tilbake slik at vi gjør vedtak på riktig grunnlag, sa Lafton.

Han la til at beregningene som var lagt til grunn trolig vil føre til at Belsby taper penger på frikjøpsordningen. Det betyr at varaordføreren inntil saken er avklart fortsetter i sin fulle stilling på Kartverket.

Saken kommer trolig opp i april-møtet til Jevnaker kommunestyre.

Legger 11.000 på bordet for Kristine (34): – Håper vi kan være i forkant

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags