Utstillere trekker seg fra Norges varemesse på Lillestrøm grunnet koronaviruset

Varemessa har fått på plass en egen beredskapsgruppe som har ekstra fokus på håndhygiene og hygiene generelt.