Nå skal drammenserne prioritere vedlikehold og utbygging av strømnettet på Hadeland. Er det en ønskelig og fornuftig politikk?

Det er i høst, nærmere bestemt 16. september, 100 år siden everket begynte å levere strøm til hadelendingene. Etter å ha bygd ut flere hundre kilometer med linjenett kunne mange hadelendinger i 1915 da del i denne gleden som elektrisiteten var / er.

Opp gjennom årene, i medgang og motgang, har everket bestått og levert strøm til kundene og vi har lokalt kunnet prioritere hvor utbyggingene av linjenettet skulle skje. Det er kundene som har betalt linjenettet gjennom strømprisen, og ikke kommunene, som mange politikere visstnok tror. Everket var således abonnetenes eiendom.

I 2002 ble jeg intervjuet i Hadeland om salg av Hadeland Energi. Den gangen advarte jeg mot salg, og presiserte det samme som jeg sier nå.

I fjor opplevde vi at everket ble tappet for millioner av kroner av en utro ansatt. Etter mitt syn ble denne saken svært klønete håndtert av våre politikere. Det var mangel på åpenhet.

Som om ikke det var nok valgte våre politikere sammen med to ansatterepresentanter våren 2015 å fusjonere med drammensbaserte Energiselskapet Buskerud (EB) og ga fra seg råderetten over linjenettet. Heretter vil det være EB som står for prioritering av utbygging og vedlikehold av linjenettet på Hadeland.

Tror dere at drammenserne vil prioritere Hadeland?

At everket skal styres fra Drammen gjør arbeidsplassene på Hadeland usikre. Derfor er det med undring jeg så at de representantene som var valgt av de ansatte stemte for denne løsningen, etter det jeg forstår mot de ansattes vilje.

Kraftproduksjonen er etter det jeg forstår ikke med i denne fusjonen, men det blir vel det neste våre politikere "gir bort".

Det vekker ikke tillit til våre politikere at saken skulle avgjøres i lukkede rom, helst før noen fikk vite om det. Jeg synes saken er så alvorlig at det må få konsekvenser for de partiene som valgte å gjøre denne handlingen. At Høyre vil selge alt av offentlig infrastruktur og eiendom er en kjent sak, men at Arbeiderpartiet gikk inn for det synes jeg var meget skuffende. Det arbeiderpartiet jeg har vært medlem av i mange år kjenner jeg ikke igjen. Dette var ikke arbeiderpartipolitikk, men rein og skjær høyrepolitikk.

 

Kjell Bernt Østvær

Pensjonert inspektør ved Hadeland Energi.

Velger i Gran.

Når de samme politikerne nå stiller til valg og ber om vår tillit kan jeg ikke gi dem det. Min stemme blir blank til høsten.