Naturvernforbundet i Gran og Lunner utfordrer de politiske partiene og ønsker å vite hva de som parti og politikere mener om følgende viktige saker:

1. Jordvern.

Hvordan vil dere arbeide for økt jordvern på Hadeland? Som alle vet, er allerede store og viktige områder med beste matjord tatt og kan ikke erstattes.

2. Gang og sykkelveg Gran – Roa.

Vil dere være med på å kreve en ordentlig gang og sykkelveg langs gamle RV4? Planene til Statens Vegvesen er å «stjele» en stripe av gamlevegen. Myke trafikanter trenger en skikkelig gang og sykkelveg!

3. Økt bruk av sykkel, elsykkel og elbil i Gran.

Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene for myke trafikanter, og vil dere satse på elbil i kommunal virksomhet? Resultater fra andre kommuner viser at det har vært en stor suksess!

4. SVVs (Statens Vegvesen) planer om ny kjørefil fra Lygna til Jaren.

Vil dere akseptere å la 500 mill kr (estimert av SVV) bli brukt til ekstra kjørefil ned fra Lygna for at det skal kunne settes opp to bommer på den nye RV4? Hvor mye gang og sykkelveg kan lages for 500 mill?

5. Bruk av ENOVA-midler.

Hva vil dere gjøre for å stimulere huseiere i eldre hus til etterisolering, gi støtte til varmepumpe og rentbrennende vedovner? Hva med krav til utskifting av oljefyringsanlegg? Vil dere gå i spissen for en ekstra kommunal innsats som virkelig kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser? Vil dere søke samarbeid med ENOVA for om mulig få ekstra midler til et prøveprosjekt på Hadeland?

6. Utbygging av natur og friluftsområder

Hvordan vil dere stille dere til utbygging av natur og friluftsområder til f.eks. skytebaner, hytter, skogsveier eller annen kommersiell virksomhet?

Lykke til, vi venter spent på raske og positive svar fra alle partier!